YIĞILCA ADLİYESİ

Yığılca: Yığılca, batıdan Düzce İli ve Akçakoca İlçesi, güneyden Kaynaşlı İlçesi ve Bolu İli ile çevrilidir..

Düzce’nin Yığılca İlçesi, Düzce ve komşu ilçe Akçakoca ile birlikte 1321-1323 yılları arasında Osmanlı hakimiyetine girmiştir. Yörede Orhan ismini taşıyan bir dağ, bir camii ayrıca Redifler isminde bir köyün varlığı bu tahmini doğrulamaktadır. Çünkü Orhan Gazi’nin küçük ordu kuvvetlerine 'redif' isminin verildiği bilinmektedir. Aralık 1999 tarihinde Düzce’nin il olması dolayısıyla Yığılca, Düzce’nin ilçesi olmuştur.

İlçenin iklimi Batı Karadeniz iklimini andıran ılıman bir iklimdir. Yığılca İlçesi, Düzce Ovası’nı sulayan Hasanlar Barajı Gölü’ne dökülen Melendere Çayı’nın yukarı havzasında yer alır. Bu biçimi ile uzun bir “U” görünümünde olan havza oldukça dağlık ve sarptır. Havzayı çevreleyen belli başlı tepeler: Yaylacık Tepe, Köybaşı Tepe , Kızıltepe, Sarıkaya Tepe, Bacaklıyayla , Aktaş Sırtları, Kiriş Tepe, Geymen Tepe , İğnekiriş Tepe ve Kırıksapağı Tepe'dir.

İlçe akarsu yönünden oldukça zengindir. Doğudan batıya doğru uzanan Melen Çayı, kuzeyden ve güneyden zengin derelerle beslenir. Önemli dereler : Kara Dere, Aksu Deresi, İncirli Deresi, Hacı Deresi, Mahya Deresi, Karakaş Deresi, Naşlar Deresi ve İğneler Deresi’dir. İlçe sınırları içinde Hasanlar Barajı da yer alır. Yığılca’da buğday, arpa, mısır, çavdar ve fındık başlıca tarım ürünleridir.

Yığılca Adliyesinde Savcılık bünyesinde;                                    Hazırlık Bürosu
 
 İlamat İnfaz Bürosu
  Yakalama Bürosu
  
Muhabere Bürosu
    İdari Yaptırım Bürosu
  
Talimat Bürosu
  
İdari İşler Müdürlüğü
  Emanet Memurluğu