Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

  2023 Yılı Tercüman Bilirkişi Kesinleşmiş Listesi
  26.12.2022

       Ceza Muhakemesi Kanununa göre İl Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakındaki Yönetmelik ile, Ceza Muhakemesi Kanununa göre Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi Hakkındaki Yönetmelik hükümleri gereğince;
       Düzce Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonumuzca düzenlenen 2023 yılı Tercüman Bilirkişi listesi aşağıdaki gibidir

  Adres

  Fevzi Çakmak Mah. Eski Bolu Cad. Adalet Sarayı Merkez/DÜZCE

  Telefon

  Santral :0 (380) 524 35 35

  C.Başsavcılığı (Fax) : 0 (380) 524 34 34 İlamat ve İnfaz (Fax) :0 (380) 523 84 91

  E-Posta

  duzcecbs.dilekceisaretadalet.gov.tr