Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
Mahkeme Yönetim Sistemi

" Türkiye' de Mahkeme Yönetim Sistemine Destek Projesi "

          Avrupa Konseyi Çalışma Ofisi ile Adalet Bakanlığınca ortaklaşa yürütülen "Türkiye de Mahkeme Yönetim Sistemine Destek Projesi" kapsamında pilot adliye olarak belirlenen ilk 5 adliyenin (Konya, Rize, Manavgat, Aydın, Mardin) ardından belirlenen 20 pilot adliye arasına giren Düzce Adliyesi, proje kapsamında fiziki değişiklik gerektiren ve projenin genelini ilgilendiren çalışmalar Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmeye başlanmış, önbürolar ve danışma masaları Düzce Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığının 06/08/2012 tarih, 2012/329 karar ve 1067677342 Evrak Numaralı Komisyon Kararı ile faaliyete geçmiştir.
“Türkiye de Mahkeme Yönetim Sistemine Destek Projesi” kapsamında Düzce Adliyesinde oluşturulan;
          Danışma masasında 2 zabıt katibi, 
          Ceza Mahkemeleri ön bürosunda 2 zabıt katibi, 1 tarama memuru, 
          Hukuk Mahkemeleri ön bürosunda 2 zabıt katibi, 1 tarama memuru,
          Cumhuriyet Başsavcılığı Ön Bürosunda 3 zabıt katibi, 2 tarama memuru ve vezne bölümünde 1 zabıt katibi görevlendirilmiştir. 
          Ceza, Hukuk Mahkemeleri ön bürolarına 1 yazı işleri müdürü, CBS Ön Bürosuna da 1(bir) Yazı İşleri Müdürü görevlendirilmiş, ayrıca danışma ve ön bürolarda fiilen kıdemli zabıt katibi biriminde sorumlu olarak belirlenmiştir. 
Ayrıca evrak dağıtımı ve zimmeti için yardımcı personel görevlendirilmiştir.

Düzce Adliyesi 
Mahkeme Yönetim Sistemi 
Önbüro ve Danışma Masası Faydaları

        Adliyemize günlük gelen vatandaşların ilgili Mahkemesinden veya Cumhuriyet Başsavcılığından dosyası hakkında bilgi almak istemesi veya dosyasına dilekçe sunması için kalemlere çıkıp adliye personelinin mevcut işlerinin yanı sıra gelen kişilere evrakların nasıl doldurulacağı, nereden alınacağı vb. gibi konularda bilgi vermek durumunda kalmaktadırlar. Bu durum kalemde çalışan personelin  mevcut iş yükünü artırmış hatta yapması gereken işleri yapamamasına neden olmuştur.
        Tüm bunların yanı sıra vatandaşların dava gününü öğrenme, dosya sureti isteme, dava açma vb. gibi işlemlerle de ilgilenmek zorunda kalınabilmektedir. Hemen hemen her adliyede yaşanmakta olan bu tür sorunların çözümü için Proje kapsamındaki çözüm Ön Büroların kurulması olmuştur.
        Vatandaşlarca adliyede bulunan dava dosyalarına  sunulan dilekçe ile adliyeden talep ettikleri dosya örneği ve her türlü evraka ilişkin işlemler ön bürolarca takip edilmektedir. 
        Mahkeme yönetim sistemi kapsamında oluşturulan ön büroların kurulması ile kalemlerde çalışan adliye personelleri, Hakim ve Cumhuriyet Savcıları daha rahat bir ortamda çalışma imkanı bulmuşlardır.Adliye Sarayımıza özellikle duruşma günleri binlerce vatandaşımız gelmekte olup, yapılan istatistlik bilgilere göre; bu rakamın mahkeme günleri olan,  Salı günü 2455, Perşembe günü 2780 olduğu diğer günlerde ortalama 1500 civarında olduğu tespit edilmiştir.
        Adliyeye gelen vatandaşların büyük bir çoğunluğu adliyede nereye gideceklerini ve hangi işlemleri yapacaklarını bilmedikleri gibi adliyeye ilk girişten itibaren polis noktasından başlayarak adliye personeline, temizlik personellerine hatta adliyeye işlem için gelmiş olan vatandaşlara kalemde çalışan Hakim ve Cumhuriyet Savcılarına sorular  sordukları gözlemlenmiştir.
        Mahkeme Yönetim Sistemi Projesi kapsamında danışma masalarının kurulması ile adliyeye gelen vatandaşların ihtiyaç duyduğu hizmeti danışma masasından alıp en kısa sürede işlemlerini halletmeye başlamışlardır. Bu sayede kalemde çalışan adliye personellerinin de kendi işi ile ilgili olmayan bir çok sorularla asıl işinden alıkonulmasının önüne geçilmiştir.

Düzce Adliyesi
Mahkeme Yönetim Sistemi Kısıtlı Alanlar

        Mahkeme Yönetim Sistemi kapsamında oluşturulan danışma ve ön bürolarda kısıtlı alanları destekleyici yan unsurlar olarak değerlendirilmektedir. Kısıtlı alan kavramı ile anlatılmak istenen adliye içindeki her birime isteyenin istediği anda ve şekilde girmesinin kısıtlanmasıdır. Düzce Adliyesinde proje kapsamında belirlenmiş olan  kısıtlı alanlar Hakim ve Cumhuriyet Savcı Odaları ve Mahkeme ve Savcılık kalemleridir. Uygulamada düşünülen koridorların gereksiz insan kalabalığından arındırılması ve adliye personelinin verimli bir ortamda çalışması ile Yargının etkin ve süratli işlemesine zemin hazırlanmasıdır. Ancak gerekli hallerde iş sahiplerinin girebilmesi amacıyla Ziyaretçi kartı düzenlenmesi düşünülmüştür.
        Gün içinde Hakim, Cumhuriyet Savcıları ve adliye personelini ziyaret için gelen vatandaşlar danışma masasından ziyaretçi kartı temin edip, ziyaretçi kartı ile giriş yapabilecekleri ancak bu girişin ziyaret edilecek kişi tarafından belirlenmesi ile sınırlı kalacaktır.     
        Kısıtlı alanlar dışındaki açık alanlar adliyeye gelen vatandaşların rahatlıkla ulaşabileceği, girmek için hiçbir yetkilendirmeye ihtiyaç duyulmayan alanlardır. Danışma masaları, ön bürolar, harç vezneleri, müracat savcılığı, duruşma salonları, kafeteryalar, bekleme salonları,PTT ve adli sicil bürosu bu alanlar içindedir.

Adres

Fevzi Çakmak Mah. Eski Bolu Cad. Adalet Sarayı Merkez/DÜZCE

Telefon

Santral :0 (380) 524 35 35

C.Başsavcılığı (Fax) : 0 (380) 524 34 34 İlamat ve İnfaz (Fax) :0 (380) 523 84 91

E-Posta

duzcecbs.dilekceisaretadalet.gov.tr